Stone

Optika ve skle

Tento dekor je rozehrán optikou, jíž je sklo tak ojedinělé a krásné, brus je bohatý a tento dekor vznikl v celé barevné škále.

Autor dekoru: Aleš Zvěřina

tumblers 320 & 350 ml Bright stone
  • Tumblers 320 & 350 Golden Stone
  • Tumbler 320 Magic Stone